Reformacja – ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był reakcją na negatywne zjawiska, które miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej, a także stanowił opozycję do katolickiej doktryny dogmatycznej. Podwaliny pod wystąpienie Marcina Lutra położyła działalność Jana Husa na początku XV wieku – ruch husycki (husyci) odegrał ważną rolę w rozwoju reformacji
Słowianie – gałąź ludów indoeuropejskich posługujących się językami słowiańskimi, o wspólnym pochodzeniu, podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie
Niemcy; Republika Federalna Niemiec, RFN (niem. Deutschland; Bundesrepublik Deutschland, BRD, [ˈbʊndəsʁepuˌbliːk ˈdɔʏtʃlant], wymowa i) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie. Składa się z 16 krajów związkowych (landów), a jego stolicą i największym miastem jest Berlin. Państwo ma powierzchnię 357 168 km² i panuje w nim klimat umiarkowany. Z ponad 80 milionami mieszkańców jest najludniejszym krajem Unii Europejskiej. Jest to czołowe pod względem gospodarczym i politycznym państwo Europy. Stanowi część strefy Schengen i strefy euro, jest członkiem ONZ, OECD, G7, G20. Po USA, Niemcy są drugim najbardziej popularnym celem migracji na świecie[7]
Rozwój społeczny – ukierunkowany proces społeczny, w wyniku którego następuje ciągły wzrost pewnych istotnych dla danego społeczeństwa czy społeczności zmiennych[1]. Ukierunkowany ciąg zmian korzystnych dla danej zbiorowości określa się jako postęp społeczny[2]. Natomiast ukierunkowany ciąg zmian niekorzystnych dla danej zbiorowości określany jest, jako regres społeczny
Socjalizm naukowy – materialistyczna teoria stworzona przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, głosząca, że socjalizm stanowi konieczne stadium rozwoju społecznego
Manifest partii komunistycznej (niem. Manifest der Kommunistischen Partei) – deklaracja programowa Związku Komunistów (niemieckiej partii komunistycznej), napisana przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa na przełomie lat 1847 i 1848 i ogłoszona w lutym 1848 w Londynie. Wyłożone zostały w niej zasady tzw. socjalizmu naukowego
Kolektywizm – przeciwstawiany indywidualizmowi pogląd akcentujący rolę wspólnot, grup i zbiorowości. Dla zwolenników kolektywizmu kolektywy są istotniejsze od jednostek i tym samym ich cele i dobro powinny przeważać nad celami i dobrem jednostek
Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny[1]) – ideologia społeczna klasyfikowana jako utopijna[2], polityczna, gospodarcza, której celem jest utworzenie społeczeństwa pozbawionego ucisku i wyzysku klasowego, a więc społeczności opartej na wspólnej własności środków produkcji i równym podziale dóbr[3]. W pismach Karola Marksa, Fryderyka Engelsa i innych teoretyków marksizmu, komunizm jest przyszłym ustrojem rozwiniętych społeczeństw, w którym wspólnota własności obejmować będzie przede wszystkim środki produkcji. Potocznie komunizmem nazywa się też ustrój polityczny zaprowadzony w państwach, w których władzę zdobyły partie marksistowsko-leninowskie[4]
Anarchizm syndykalistyczny (anarchosyndykalizm) – doktryna polityczna i ekonomiczna powstała pod koniec XIX w. z inicjatywy Fernanda Pelloutiera i Georges'a Sorela, będąca syntezą anarchizmu, wolnościowego socjalizmu i komunizmu
Druga Międzynarodówka była międzynarodowym stowarzyszeniem partii i organizacji socjalistycznych. Organizacja powstała 14 lipca 1889 roku w Paryżu. Została założona przez partie socjaldemokratyczne z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Belgii. Kontynuowała pracę rozwiązanej Pierwszej Międzynarodówki, z której wykluczono zwolenników silnego ruchu anarchosyndykalistycznego
Friedrich Engels (pol. Fryderyk Engels[a]; ur. 28 listopada 1820 w Wuppertalu, zm. 5 sierpnia 1895 w Londynie) – niemiecki filozof i socjolog. Był jednym z głównych ideologów socjalizmu, a także jednym z organizatorów i przywódców I i II Międzynarodówki
Egalitaryzm (od fr. égalitairé – dążący do równości) – pogląd społeczno-polityczny uznający za podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego zasady całkowitej równości między ludźmi pod względem ekonomicznym, społecznym i politycznym (w odróżnieniu od elitaryzmu)[1]
Choć komuny różnią się między sobą, by zostać zaliczoną do tej kategorii wspólnota musi cechować się[1]: egalitaryzmem brakiem biurokracji przywiązaniem emocjonalnym członków do całej wspólnoty (zastępującej rodzinę) wspólnym budżetem wspólnym podejmowaniem decyzji
Komuna była wspólnotą mieszczan toczących w XI-XIII wieku walkę o uniezależnienie się od władzy feudałów. Po zdobyciu praw miejskich komuny obejmowały władzę samorządową w mieście. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w. komunami zaczęto nazywać miejsca zamieszkiwane przez niezwiązanych ze sobą ludzi, popularne wśród hippisów
Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – jednostka podziału administracyjnego w Polsce. Określenie „gmina” może odnosić się także do innych wspólnot np. „gmina wyznaniowa” (por.: Kahał), „gmina szkolna” itp
www.5.anothershit.net общий анализ сайта цццю5юфтщерукыршеютуе анализ контента сайта 5.anothershit.net fyfkbp rjyntynf cfqnf 5.anothershit.net анализ контента сайта 5юфтщерукыршеютуе безопасность сайта www.5.anothershit.net ,tpjgfcyjcnm cfqnf www.5.anothershit.ne
yfkbp cfqnf jykfqy 15.anothershit.net анализ сайта онлайн 15юфтщерукыршеютуе аудит сайта онлайн www.15.anothershit.net felbn cfqnf jykfqy www.15.anothershit.ne
озиции сайта цццю11юлшум-фгещдшауюсщь ссылки на сайт 11.kiev-autolife.com ccskrb yf cfqn 11.kiev-autolife.com ссылки на сайт 11юлшум-фгещдшауюсщь упоминание сайта www.11.kiev-autolife.com egjvbyfybt cfqnf www.11.kiev-autolife.co
fhnbyrb c cfqnf www.dt-kiev.blogspot.com картинки с сайта цццюве-лшумюидщпызщеюсщь трафик сайта dt-kiev.blogspot.com nhfabr cfqnf dt-kiev.blogspot.com трафик сайта ве-лшумюидщпызщеюсщь общий анализ сайта www.dt-kiev.blogspot.com j,obq fyfkbp cfqnf www.dt-kiev.blogspot.co
1.s-cars.com.ua ыущ параметры сайта 1юы-сфкыюсщьюгф анализ сайтов конкурентов онлайн fyfkbp cfqnjd rjyrehtynjd jykfqy анализ сайтов конкурентов онлайн анализ сайта онлайн 1.s-cars.com.ua fyfkbp cfqnf jykfqy 1.s-cars.com.u
felbn cfqnf jykfqy www.s-cars.com.ua аудит сайта онлайн цццюы-сфкыюсщьюгф красивый сайт s-cars.com.ua rhfcbdsq cfqn s-cars.com.ua красивый сайт ы-сфкыюсщьюгф поисковая оптимизация сайта www.s-cars.com.ua gjbcrjdfz jgnbvbpfwbz cfqnf www.s-cars.com.u
Krypton Pligg some?
Save your bookmark in Krypton pligg your source for social news and networking bookmarking.
Krypton pligg backup titanium copyright your source for social news and networking bookmarking create your own social bookmarking system care area Clash Royale Hack poker spaniel popular user life version small single cheap can rich your easy instructions service autoweb hotel solutions get paid travel online business about company

Copyright © 2015 Krypton pligg your source for social news and networking bookmarking